Publicerad 28 november 2022

Vårdprogram tumbasartros

Här finns stödmaterial till det nationella vårdprogrammet för tumbasartros.

Tumbasartros är artros i leden mellan tummens mellanhandsben och handledsben. En arbetsgrupp har tagit fram ett nationellt vårdprogram för tumbasartros. Målet är att patienter ska få en god, jämlik och resurseffektiv vård.

Det färdiga vårdprogrammet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdprogram på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Webbinarium om vårdprogrammet

Den 5 oktober hölls ett webbinarium om vårdprogrammet för tumbasartros. Du kan se det i efterhand i sin helhet, eller uppdelat på fem kapitel.

Kapitel 1: inledning och grundbehandling

Kapitel 2: tilläggsbehandling

Kapitel 3: kirurgisk behandling

Kapitel 4: postkirurgisk rehabilitering

Kapitel 5: hälsoekonomisk analys, kvalitetsregister samt avslutning

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.