Publicerad 15 februari 2024

Omhändertagande av akut sjuk patient

Remiss vägledning

Svara på remiss

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.