Publicerad 15 februari 2024

Patient- och närståendemedverkan i patientsäkerhetsarbete

Remiss vägledning

Status: Pågående
Målgrupp: Styrning och ledning

Ny vägledning med sista datum för remissvar 12 april 2024.

Remiss vägledning patient- och närståendemedverkan i patientsäkerhetsabete (PDF) Pdf, 561 kB.

Stöddokument för insamlande av synpunkter (Word) Word, 214 kB.

Svara på remiss

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.