Publicerad 15 november 2022

Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer

Här hittar du alla vårdförlopp, vårdprogram, riktlinjer och Min vårdplan cancer som är på remiss. Nya remisser publiceras vid fyra tillfällen per år.

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner. Samordna gärna svaren inom respektive organisation eller förening.

Startdatum för remisser (om datumet infaller på en helgdag flyttas startdatumet till nästa vardag):

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 15 november

Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar kunskapsstödet. Beslut om fastställande av kunskapsstödet fattas av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Därefter beslutar regionerna om införande.

Prenumerera

Skapa en prenumeration så får du ett e-postmeddelande om nya remisser vid datumen ovan. Du som tidigare har fått våra mejlutskick om remisser har redan lagts till i prenumerationslistan, så du behöver inte göra något.

Hantera prenumeration

Aktuella remisser

Avslutade remisser under bearbetning

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård