Publicerad 12 oktober 2023

Insatsområde samvård och obruten initial hud-mot-hudkontakt

I Socialstyrelsens nya kunskapsstöd ”Graviditet, förlossning och tiden efter” lyfts vikten av samvård och en obruten initial hud-mot-hudkontakt efter födseln.

Bakgrund

Idag saknas nationell samsyn kring samvård och en obruten initial hud-mot-hudkontakt. Vården är ojämlik och det finns motstridiga intressen och olika uppfattningar hos professioner, specialiteter och regioner om vad som är bäst.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska utifrån Socialstyrelsens kunskapsstöd ”vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras familjer” ta fram ett nationellt kunskapsstöd för hur nyfödda och deras mödrar ses som en enhet, och vårdas tillsammans utan separation och med hud-mot-hud-kontakt första tiden efter barnets födelse.

Arbetsgruppen ska definiera begreppet ”samvård” och ta fram förslag på nationella riktlinjer, mål och indikatorer för uppföljning av samvård och obruten initial hud-mot-hud-kontakt.

Aktuellt

Arbetsgruppen är under uppstart. Det kunskapsstöd som ska tas fram förväntas gå ut på öppen remiss under hösten 2023.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, utvecklingsledare kommunalutveckling Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

martina.s.larsson@rjl.se

Ordförande

 • Stina Klemming, specialistläkare barnmedicin och neonatologi, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Sofia Arwehed, specialistläkare neonatologi, Akademiska barnsjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Pyrola Bäcke, specialistsjuksköterska neonatologi, utvecklingsansvarig sjuksköterska vid Intensivvårdsavdelningen för nyfödda, Akademiska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Maria Nelander, specialistläkare obstetik och förlossningsmedicin, Förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Susanne Elvermark, narkossjuksköterska, specialistsjuksköterska anestesi och intensivvård, anestesi- och intensivvård på Danderyds Sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna Gustafsson, barnmorska, amningsansvarig vid Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Siri Lillieskiöld, specialistsjuksköterska neonatologi, Neonatalvården på Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Emilija Wilson, barnmorska, Barnmorskeprogrammet vid Karolinska Institutet, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Karin Breding, specialistläkare obstetrik, Östra Sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Åsa Hermansson, barnmorska, Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Nina Kjellqvist, narkosläkare, specialistläkare obstetrisk anestesiologi, Anestesi- och Intensivvårdskliniken, Länssjukhuset i Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Mikaela Mattisson, barnundersköterska, Neonatalavdelning Centrallasarettet Växjö, Södra sjukvårdsregionen
 • Marie-Charlotte Nilsson, barnmorska och enhetschef, Förlossnings- och BB-avdelning Lasarettet i Ystad, Södra sjukvårdsregionen
 • Annika Nyholm, specialistsjuksköterska neonatologi, Neonatal intensivvårdsavdelning, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Norra sjukvårdsregionen, samt Neonatalavdelning Centrallasarettet Växjö, Södra sjukvårdsregionen
 • Emma Jonsson, patientföreträdare, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland