Publicerad 12 oktober 2023

Insatsområde diabetes

Diabetes omfattar flera sjukdomar med stora volymer av patienter, behandlingsinsatser och åtgärder som ges på flera vårdnivåer. Insatsområdet har särskilt fokus på äldre personer med diabetes samt barn och ungdomar i övergången till att bli vuxna.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • Samverka och ge stöd för införande av vårdförlopp diabetes med hög risk för fotsår.
 • Ta fram stöd för en utvecklad diabetesvård till personer i åldern 15–25 år.
 • Följa och analysera data i kvalitetsregistret NDR gällande övergång från barn/ungdom till vuxen.
 • Göra en fördjupad kartläggning och analys av patienters komplikationer på ögon.
 • Göra omvärldsbevakning och påverkansarbete för utveckling och säker vård gällande medicintekniska diabeteshjälpmedel.
 • Följa genomförandet i insatsområde glukossänkande läkemedel typ 2 diabetes, i arbetet att ta fram nationell behandlingsriktlinje.
 • Revidera tidigare framtagna och nu prioriterade kunskapsstöd inom området (nationellt programråd diabetes).

Aktuellt

Separat aktivitetsplan för insatsområdet tas fram utifrån uppdraget årligen och stäms av gemensamt med nationella programområdet.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Helen Abrahamsson, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

helen.abrahamsson@norrarf.se

Ordförande

Stefan Jansson, specialistläkare allmänmedicin, Brickebackens vårdcentral Örebro, sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Marie Lövnord, diabetessjuksköterska, primärvård, region Västernorrland, Norra sjukvårdsregionen
 • Eva Hagström Toft, specialistläkare endokrinologi, Ersta sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Katarina Eeg-Olofsson, specialistläkare endokrinologi, Nationellt kvalitetsregister diabetes, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Frida Sundberg, specialistläkare barnmedicin, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg, Svensk förening pediatrisk endokrinologi och diabetes, Västra sjukvårdsregionen
 • Linda Sunnerdahl, diabetessjuksköterska, primärvård, Västra sjukvårdsregionen
 • Herbert Krol, specialistläkare internmedicin och allmänmedicin, länssjukhuset Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Agneta Lindberg, diabetessjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Älvsbyn kommun
 • Björn Ehlin, patientföreträdare, Svenska Diabetesförbundet