Publicerad 12 oktober 2023

Insatsområde hyperparatyreoidism

Hyperparatyreoidism innebär ett överskott av hormon i bisköldkörteln. Det är en av de vanligaste endokrina diagnoserna som upptäcks, utreds och handläggs inom allmän- och specialiserad vård.

Risken att drabbas av hyperparatyreoidism ökar med stigande ålder och med sjukdomen kan följa benskörhet, muskelsvaghet, njursten och kognitiv svikt. Det kan få stor betydelse i en växande åldrad befolkning, genom ökad risk för fallolyckor och funktionsnedsättningar. Idag finns variationer i behandling av patienter med hyperparatyreoidism både inom och mellan olika regioner. Variationerna gäller indikationer och beslut för utredning, och antal genomförda operationer.

Aktuellt

Ett vårdprogram för primär hyperparatyreoidism är framtaget.

Vårdprogram hyperparatyreoidism

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Helen Abrahamsson, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

helen.abrahamsson@norrarf.se

Ordförande

Inga-Lena Nilsson, specialistläkare kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Göran Brattsand, specialistläkare klinisk kemi, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Östen Ljunggren, specialistläkare endokrinologi, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Ola Hessman, specialistläkare kirurgi, Västmanlands sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Patricia Sandqvist, specialistläkare nuklearmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Kristina Boström Bengtsson, specialistläkare allmänmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Elzbieta Partyka-Rut, specialistläkare endokrinologi, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Erik Nordenström, specialistläkare kirurgi, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
  • Erik Waldenström, specialistläkare endokrinologi, Skånes Universitetssjukhus, Södra Sjukvårdsregionen

Patientföreträdare finns inte då det saknas patientorganisation för hyperparatyreoidism. Patientmedverkan har skett genom enkät.