Publicerad 20 mars 2023

Insatsområde strukturerad vårdinformation centrala venkatetrar (CVK)

En förstudie ska tas fram om behov, omfattning och tillvägagångssätt kring informationshantering och enhetlig terminologi för användning av centrala venkatetrar (CVK).

Bakgrund

Under hösten 2022 genomförs en förstudie av behov, omfattning och tillvägagångssätt för ett nationellt arbete kring informationshantering och enhetlig terminologi för användning av centrala venkatetrar (CVK) och andra in- och utfarter. Förstudien utförs tillsammans med nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation.

Medverkande och intressenter

 • Insatsområde Strukturerad vårdinformation läkemedel
 • Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI)
 • Svenska intensivvårdsregistret (SIR)
 • Svenskt perioperativt register (SPOR)
 • Riksföreningen för anestesi och intensivvård (ANIVA)

Uppdrag

Målsättningen är att öka patientsäkerheten genom att säkerställa att rätt personer i vårdkedjan har tillgång till den information de behöver. Strukturerad vårdinformation ska även öka möjligheten till uppföljning av användningen av CVK, inklusive eventuella vårdskador som relaterar till dessa, både på regional och nationell nivå.

Aktuellt

Förstudien ska också visa på om det finns ett behov av att skapa en nationell arbetsgrupp (NAG) i ämnet.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Karin Wallis, strukturerad vårdinformation, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

karin.wallis@skr.se

Ledamöter

 • Karin Johansson, specialistsjuksköterska intensivvård, Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Sophie Lindgren, specialistläkare anestesiologi och intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Peter Frykholm, specialistläkare anestesiologi och intensivvård, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Sofia Andersson, informatiker, Västra sjukvårdsregionen
 • Fredrik Ström, informatiker, SKR
 • Love Östlund, informatiker, SKR