Publicerad 19 september 2023

Nationell samverkansgrupp forskning och life science

Samverkansgruppen ska bland annat klargöra forskningens roll i kunskapsstyrning, samt se till att forskningens resultat blir integrerat i nationella programområden.

Uppdrag

Den nationella samverkansgruppen ska beskriva och stärka forskningens roll i kunskapsstyrning, genom att verka för att forskning kommer in i befintliga strukturer för kunskapsstyrning inom nationella programområden (NPO).

Samverkansgruppen ska kommunicera frågor, med bäring på kunskapsstyrning inom forskning och life science, med staten och olika nationella forskningsintressenter däribland industri och akademi.

Generellt uppdrag för nationella samverkansgrupper

Insatsområden

För att snabbare och mer effektivt kunna omsätta forskningsresultat i praktiken finns det behov av att klargöra hur forskning och kunskapsstyrning ska bidra till varandra.

Insatsområde forskning och kunskapsstyrning

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Johannes Nilsson, förvaltningsstab Forskning och samhällsmedicin, Region Gävleborg, Sjukvårdsregion Mellansverige

johannes.nilsson@regiongavleborg.se

Ordförande

Katarina Wijk, forskning- och utvecklingsdirektör, Region Gävleborg, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

  • Beatrice Melin, forsknings- och utvecklingsdirektör, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
  • Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Ann Ekberg Jansson, forsknings- och utvecklingschef, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
  • Staffan Hägg, forskningschef, Region Jönköping, Sydöstra Sjukvårdsregionen
  • Jesper Petersson, enhetschef för kunskapsstyrning och FoU, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
  • Ulrika Vestin, forsknings- och etikfrågor, SKR
  • Susanna Eklund, forsknings- och läkemedelsfrågor, SKR