Publicerad 22 december 2023

Att söka och redovisa medel

Här finns aktuell information om den övergripande tidplanen för redovisning av verksamhet som genomförts under 2024 och ansökningsprocess inför 2025.

Övergripande tidplan 2024

Under 2024 kommer redovisningar och granskningar att ske enligt nedan.

8 mars – första redovisningen

Första redovisningen ska vara inlämnad. Redovisningen ska innehålla ekonomisk redovisning, redovisning av forskningsaktivitet och samarbete med industrin för 2023 samt verksamhetsplanering för 2024. Vid redovisningen ska även uppdatering av registerprofilen genomföras.

3 juni – 27 september

Andra redovisningen finns tillgänglig från 3 juni och är öppen till och med 27 september. Redovisning ska göras på förbättringsarbeten, planer för kommande år, budgetäskande för 2025 och årsrapport för 2023.

Nya register

Nya registerinitiativ kommer inte ges möjlighet att ansöka om nationellt bidrag för 2024.

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.