Publicerad 17 juli 2023

Juridiska vägledningar

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister erbjuder vägledningar i juridiska frågor. Här beskrivs roller och ansvar i organisationen för Nationella Kvalitetsregister, samkörning och utvidgning av register samt utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning.

Samkörning och utvidgning av kvalitetsregister

Vägledning

Vägledningen stödjer i frågan för hur regionala och nationella kvalitetsregister kan samköra personuppgifter för ändamålen kvalitetssäkring och statistik. Den omfattar också ett metodstöd för utvidgning av kvalitetsregister, till exempel sammanslagning av kvalitetsregister. Dessutom finns här en orientering för samkörning av kvalitetsregister med andra slag av register.

De rättsliga förutsättningarna och begränsningarna för samkörning och utvidgning av kvalitetsregister finns beskrivna i en bilaga till denna vägledning för den som vill fördjupa sig i ämnet. Samkörning inom ramen för ändamålet forskning berörs inte i denna vägledning. 

Vägledning Samkörning och utvidgning av kvalitetsregister (PDF) Pdf, 429 kB.

Lathund

Lathunden sammanfattar i punktform vägledningens metodstöd för samkörning och utvidgning av kvalitetsregister. Här finns också definitioner av olika begrepp inom området, skillnaden mellan kvalitetssäkring och forskning samt en beskrivning av berörda aktörer.

Lathund Samkörning och utvidgning av kvalitetsregister (PDF) Pdf, 971 kB.

Kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Vägledningen beskriver gällande reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Målgruppen är både forskare som begär kvalitetsregisteruppgifter och personal som arbetar direkt eller indirekt med sådana kvalitetsregister. Vägledningen är reviderad 2022.

Kvalitetsregisteruppgifter för forskning (PDF) Pdf, 693 kB.

Ansvarsfördelning

En vägledning beskriver roller och ansvar för aktörerna inom organisationen för Nationella Kvalitetsregister. Aktörerna är:

  • Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndigheten) och den förvaltning eller organisatoriska enhet som är utsedd att förvalta Nationella Kvalitetsregister
  • Registerhållare
  • Registerstyrgrupp

I vägledningen redogörs för de olika aktörernas ansvar och funktionella inbördes förhållanden för att nå en god och rättssäker registerverksamhet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt registerhållarens och registerstyrgruppens relation till CPUA-myndigheten. Vägledningen berör också andra viktiga aktörer för ett Nationellt Kvalitetsregister, som RCO, Registerservice på Socialstyrelsen och rapporterande vårdgivare.

Vem ansvarar för vad i de nationella kvalitetsregistren? (PDF) Pdf, 174 kB.

Informationsansvarig

  • Manólis Nymark
    Konsult

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.