Publicerad 1 juni 2022

Juridisk vägledning

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister erbjuder vägledningar i juridiska frågor. Här beskrivs roller och ansvar i organisationen för Nationella Kvalitetsregister och utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning.

Ansvarsfördelning

En vägledning beskriver roller och ansvar för aktörerna inom organisationen för Nationella Kvalitetsregister. Aktörerna är:

  • Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndigheten) och den förvaltning eller organisatoriska enhet som är utsedd att förvalta Nationella Kvalitetsregister
  • Registerhållare
  • Registerstyrgrupp

I vägledningen redogörs för de olika aktörernas ansvar och funktionella inbördes förhållanden för att nå en god och rättssäker registerverksamhet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt registerhållarens och registerstyrgruppens relation till CPUA-myndigheten. Vägledningen berör också andra viktiga aktörer för ett Nationellt Kvalitetsregister, som RCO, Registerservice på Socialstyrelsen och rapporterande vårdgivare.

Vem ansvarar för vad i de nationella kvalitetsregistren? (PDF) Pdf, 174 kB.

Kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Vägledningen beskriver gällande reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Målgruppen är både forskare som begär kvalitetsregisteruppgifter och personal som arbetar direkt eller indirekt med sådana kvalitetsregister. Vägledningen är reviderad 2022.

Kvalitetsregisteruppgifter för forskning (PDF) Pdf, 693 kB.

Informationsansvarig

  • Manólis Nymark
    Konsult

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.