Publicerad 27 augusti 2021

Juridisk vägledning

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister erbjuder två vägledningar i juridiska frågor. Den ena beskriver roller och ansvar i organisationen för Nationella Kvalitetsregister, den andra utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning.

Ansvarsfördelning

En vägledning beskriver roller och ansvar för aktörerna inom organisationen för Nationella Kvalitetsregister. Aktörerna är:

  • Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndigheten) och den förvaltning eller organisatoriska enhet som är utsedd att förvalta Nationella Kvalitetsregister
  • Registerhållare
  • Registerstyrgrupp

I vägledningen redogörs för de olika aktörernas ansvar och funktionella inbördes förhållanden för att nå en god och rättssäker registerverksamhet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt registerhållarens och registerstyrgruppens relation till CPUA-myndigheten. Vägledningen berör också andra viktiga aktörer för ett Nationellt Kvalitetsregister, som RCO, Registerservice på Socialstyrelsen och rapporterande vårdgivare.

Vem ansvarar för vad i de nationella kvalitetsregistren? (PDF) Pdf, 254 kB.

Kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Vägledningen beskriver gällande reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Målgruppen är både forskare som begär kvalitetsregisteruppgifter och personal som arbetar direkt eller indirekt med sådana kvalitetsregister. Den ersätter den tidigare "Vägledning och information om utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning".

Kvalitetsregisteruppgifter för forskning (PDF) Pdf, 684 kB.

Informationsansvarig

  • Manólis Nymark
    Konsult

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.