Publicerad 15 mars 2024

Stöd för information till patienter

Det är ett lagkrav att varje patient inom den allmänna hälso- och sjukvården eller i den kommunala hälso- och sjukvården får information före registrering i ett Nationellt kvalitetsregister.

I samband med att uppgifter förs in i ett kvalitetsregister ska vårdgivaren informera patienten. Kvalitetsregistren ska på sina hemsidor ha information om registreringen.

Om det inte är möjligt att lämna informationen innan registrering, ska den lämnas så snart som möjligt. Situationen kan exempelvis uppstå vid akutvård. Då bör vårdgivare ge patienten informationen efter behandling eller vid utskrivning.

Information till barn och ungdomar

Information om registrering i Nationella kvalitetsregister ska även ges till barn och ungdomar som nått sådan mognad att de kan ta ställning själv om de vill bli registrerade eller inte. Barnets självbestämmanderätt och inflytande över personuppgiftsbehandlingen i ett kvalitetsregister beror på ålder och mognad. Som tumregel kan ungdomar som är 15 år bestämma själv om de vill förekomma i ett kvalitetsregister. Annars är det vårdnadshavarna som ska informeras.

Mallar och informationsmaterial

Här finns mallar som stöd till vårdgivare och registerhållare. Mallarna är i Word, så de enkelt kan anpassas utifrån lokala förhållanden. Observera att vissa uppgifter måste föras in lokalt. Dessa ställen är markerade i mallarna med röd eller grå text.

Det finns även en mall för lättläst information på svenska, en affisch att sätta upp i behandlings- eller väntrum och ett kort brev att använda för exempelvis kallelse.

Informationsmaterial

Informationsblad engelska (Word) Word, 240 kB.

Mallar

Affisch, mall (Word) Word, 235 kB.

Kallelse, mall (Word) Word, 236 kB.

Informationsblad, mall (Word) Word, 240 kB.

Webbtext om registrering i kvalitetsregister, mall (Word) Word, 240 kB.

Mall för CPUA-myndighet

Mall för centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) (Word) Word, 245 kB.

Övrig information

Om vårdgivares och kvalitetsregisters informationsskyldigheter (PDF) Pdf, 133 kB.

Mer information om juridik och regelverk

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.