Publicerad 14 oktober 2021

7. Patienter

Genom att systematiskt samla in uppgifter om hur patienter inom den allmänna hälso- och sjukvården och i den kommunala hälso- och sjukvården upplever sin hälsosituation och den givna vården följs kvaliteten upp. Patienter ska kunna vara delaktiga och för att underlätta informationen finns material, mallar och verktyg.

I sjunde delen av utbildningen kommer du att lära dig mer om:

  • Patienter i kvalitetsregister
  • Uppgifter i register
  • Information om register
Starta utbildningen

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.