Publicerad 16 augusti 2022

Forskning

Är du forskare och vill ha information om du hur du använder kvalitetsregisterdata i forskning? Här finns information till stöd för ditt arbete.

Om du vill använda data från kvalitetsregister i din forskning kan du läsa här om hur det går till och även ladda ner en mall för ansökan om att få ut data.

Forska på kvalitetsregisterdata

Kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Vägledningen beskriver gällande reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Målgruppen är både forskare som begär kvalitetsregisteruppgifter och personal som arbetar direkt eller indirekt med sådana kvalitetsregister. Vägledningen är reviderad 2022.

Vägledning Kvalitetsregisteruppgifter för forskning (PDF) Pdf, 490 kB.

Registerservice på Socialstyrelsen

Registerservice är en servicefunktion för forskare och de Nationella Kvalitetsregistren.
Syftet är bland annat att bidra till ökad kvalitet på data i kvalitetsregistren. Här hittar man också stöd till forskare som planerar att forska på register. På Socialstyrelsens hemsida hittar du information hur du beställer registerdata.

Beställa data och statistik, Socialstyrelsen

Etikprövning

Etikprövningslagen omfattar forskning på levande personer, men också forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter.

Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Avvägning mellan risker och kunskapsvinster är två faktorer som ska ingå i prövningarna.

Vägledning kring etikprövning på Etikprövningsmyndighetens webb

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES-området

De särskilda regler i personuppgiftslagen som gäller vid en överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES-området kan du läsa vidare om på länken nedan. Den bedömning som måste ske innan tredjelandsreglerna är aktuella, nämligen om den behandling som överföringen innebär är laglig eller ej, tas inte upp här.

Överföring av personuppgifter till tredjeland för forskning

Industrisamverkan

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister erbjuder stöd för register vid förfrågningar och diskussioner om samarbete med industrin.

Stöd vid förfrågningar från industrin

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Petra Hasselqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.