Publicerad 27 maj 2021

Överenskommelser med industrin

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för samverkan kring kvalitetsregister.

Syftet med överenskommelsen är att ge bättre förutsättningar för användning av kvalitetsregister i samverkan med industrin. Detta genom att ge vägledning om etiska, juridiska och ekonomiska överväganden och skapa konsekventa och transparenta former för samverkan. Överenskommelsen gäller från den 1 juli 2020 och tills vidare. Den ersätter den tidigare överenskommelsen från 2012.

Överenskommelse om samverkan mellan SKR och industrins företrädare (PDF) Pdf, 868 kB.

Stor potential för ytterligare samverkan

Samverkan mellan industrin och kvalitetsregister har bidragit till forskning, produkt- och tjänsteutveckling liksom till uppföljning av effekt, patientsäkerhet och introduktion av såväl medicin-, bio- och laboratorietekniska produkter och tjänster som läkemedel. Det finns en stor potential för ytterligare samverkan som parterna vill understödja.

Nytt i överenskommelsen

Ett urval av förändringarna i den reviderade överenskommelsen:

  • Samverkan omfattar samtliga kvalitetsregister, tidigare berördes endast Nationella Kvalitetsregister.
  • En partsgemensam samarbetsgrupp mellan SKR och industrins företrädare har inrättats. Ett av uppdragen är att ta fram en kompletterande guide.
  • Samverkan ska vara i överensstämmelse med de bärande principerna i Överenskommelse om samverkansregler.
  • I arbetet med överenskommelsen har hänsyn tagits till ny nationell och internationell lagstiftning.

Informationsansvarig

  • Petra Hasselqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.