Publicerad 1 februari 2021

Njursvikt

Svenskt Njurregister (SNR)

Registerkategori: Njur- och urinvägssjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Jönköpings

Varje år insjuknar cirka 1 100 svenskar i livshotande kronisk njursvikt och startar dialysbehandling, medan mellan 400 och 450 patienter erhåller ett fungerande njurtransplantat. Totalt har cirka 4 100 patienter dialys, medan 5 900 har en transplanterad njure. Prevalensen av patienter i dialys ökar inte de senaste åren, dock ökar det totala antalet på grund av en totalt sett ökande befolkning. Prevalensen av patienter med fungerande njurtransplantat ökar fortsatt.

Syften med registret är att följa orsaker till kronisk njursvikt, utveckling av behov av dialys och njurtransplantation, kvalitet i utredning av njursjukdom samt att följa kvalitet i den efterföljande vården av patienter med kronisk njursvikt, dialys eller njurtransplantation. Registret är unikt genom att innefatta så stor del av den njurmedicinska vården i kombinationen av lång uppföljningstid.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SNR