Publicerad 6 november 2023

Om Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De ska bidra till att utveckla vården, rädda liv
och är en unik företeelse internationellt sett.

Definition

Ett Nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om diagnoser eller problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Möjliggör lärande och ständiga förbättringar

När ett register är fullt utbyggt är det möjligt att följa upp alla patienter i landet. Det är också möjligt att följa upp hur enskilda regioner, sjukhus eller kliniker bedriver sin vård.

Kvalitetsregistren möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete och de är en viktig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem. Registren används av de professionella yrkesgrupper som har nytta av dem i sin vardag.

Vision

Nationella kvalitetsregister ska:

  • Bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa
  • Användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning

Antal register och rapportering

För närvarande finns drygt 100 Nationella kvalitetsregister i drift med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Alla register lämnar årligen flera rapporter om sin verksamhet.

Andra register i vården

Det finns, utöver de Nationella kvalitetsregistren, ett stort antal lokala och regionala kvalitetsregister. De finansieras inte med medel från överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten.

Om registeruppgifter på socialstyrelsen.se

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.