Publicerad 14 oktober 2021

Hitta resultatdata

På Vården i siffror, Cancercentrum och i Hälso- och sjukvårdsrapporten kan du hitta resultatdata och göra jämförelser. De flesta Nationella Kvalitetsregister har även egna webbplatser där du kan hitta information.

Vården i Siffror

Vården i siffror är ett verktyg för dig som arbetar med att följa upp och analysera mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Tjänsten kan ge underlag för att skapa dialog om kvalitet och förbättringsarbete mellan, och inom olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.

Vården i siffror

Statistik om cancervården

Cancercentrum redovisar bland annat statistik som baseras på de nationella kvalitetsregistren inom cancervården. Kvalitetsregisterstatistiken redovisar individbaserade medicinska uppgifter om diagnos och behandling samt i vissa fall om patientens upplevelser av sin vård.

Kvalitetsregisterstatistik på cancercentrum.se

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård

Rapporten speglar den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av senast tillgängliga data och handlar inte enbart om medicinska resultat, utan även tillgänglighet, kostnader, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på sjukvården.

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård

Kvalitetsregistrens webbplatser

Under "Hitta register" finns en kort beskrivning av varje register. Där finns också länkar till kvalitetsregistrens egna webbplatser.

Hitta register

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.