26 april 2024 kl. 09.00-10.30

Automatiserad informationsförsörjning i kommunal hälso- och sjukvård

Välkommen till ett seminarium om Borås Stads arbete med automatiserad överföring av data från journal till kvalitetsregistret Senior alert.

Anmäl dig

Borås Stad är den första kommunen som infört automatiserad överföring av data mellan vårdjournal och kvalitetsregistret Senior alert. Resultatet är mycket positivt och har bland annat resulterat i en tidsbesparing för vårdpersonalen som i sin tur gett ökade förutsättningarna att erbjuda patienterna en jämlik vård. I detta seminarium kan du ta del av erfarenheter från arbetet och bli inspirerad att komma igång med det egna arbetet.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till chefer och personal inom kommunal hälso- och sjukvård, samt verksamhetsutvecklare och IT-strateger i kommunal verksamhet.

Program

 • Inledning, övergripande om projektet Automatiserad informationsförsörjning
  Projektledare Carina Sundlöf, SKR
 • Senior alert – förberedelser och arbete med journalintegrationen
  Josephine Garpsäter och Kristina Malmsten, Senior alert
 • Erfarenheter vid integration mellan ett journalsystem och Senior alert
  Helen Linderholm, systemansvarig i Borås stad och Christina Vinge Appelkvist, verksamhetsutvecklare i Borås stad

Information

Kontakta stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister
Adminkvalitetsregister@skr.se

Informationsansvarig

 • Ulrika Forsberg
  Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.