11 maj 2023 kl. 09.00-16.00

Kvalitetsregister för forskning 2023

Välkommen till 2023 års konferens om kvalitetsregister för forskning! Konferensen genomförs den 11 maj på Piperska Muren i Stockholm, men kommer också att streamas och kunna följas online.

Syftet med dagen är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor.

Programmets rubriker

  • Så har kvalitetsregistren bidragit till en hälso- och sjukvård i världsklass
  • Forska på kvalitetsregisterdata – så gör du
  • Aktuell forskning och samverkan inom det nationella systemet för kunskapsstyrning
  • Exempel från forskning på kvalitetsregisterdata
  • Hälsodata och kvalitetsregister – framtidens strategiska resurs

10-års jubileum

Efter konferensen bjuder Apotekarsocieteten in till ett mingel för att fira konferensens 10-års jubileum. Välkommen!

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård.

Arrangörer

Konferensen anordnas i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Program och anmälan på Läkemedelsakademins webb


Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.