11 maj 2023 kl. 09.00-16.00

Kvalitetsregister för forskning 2023

Välkommen till 2023 års konferens om kvalitetsregister för forskning!

Syftet med dagen är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård.

Arrangörer

Konferensen anordnas i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Mer information på Läkemedelsakademins webb

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.