8 november 2022 kl. 08.30-16.30

Registerforskning 2022

Välkommen till en konferens för dig som arbetar med registerbaserad forskning. Ta del av intressanta föreläsningar och panelsamtal, nätverka och träffa andra inom området. 

Temat för årets konferens är hur vi med hjälp av forskning på registerdata kan möta och kanske även förutse utmaningar som uppkommer i vår föränderliga värld.

Programmet för dagen är indelat i tre huvudspår: Hälsa/medicin, Samhällsvetenskap samt ett gemensamt spår med frågor kopplade till lagstiftning, etik och metod.

Konferensen arrangeras av Vetenskapsrådet tillsammans med Biobank Sverige, Riksarkivet, SCB, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Regioner/Nationella kvalitetsregister.

Målgrupp

Vi välkomnar deltagare som jobbar med registerbaserad forskning från alla lärosäten, myndigheter och företag i Sverige.

Mer information och anmälan på Vetenskapsrådets webb

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.