Publicerad 5 juli 2024

Nationella kvalitetsregister 2020 – 2023

Nu finns en rapport som sammanfattar höjdpunkter, resultat och större förändringar i kvalitetsregisterorganisationen de tre senaste åren.

Rapporten tar bland annat upp arbetet med att automatisera informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och kvalitetsregister, strategin för att minska kvalitetsregistrens många IT-plattformar och en plan för att slå samman registrens centralt personuppgiftsansvariga (CPUA)-myndigheter.

– Vi är stolta över att presentera kvalitetsregistrens utveckling de senaste åren, säger Anna Trinks, samordnare på stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister, SKR.

– Nationella kvalitetsregister är en både unik och ovärderlig kunskapskälla för uppföljning och analys inom vård och omsorg och utvecklingen drivs nu framåt i samverkan mellan regioner och myndigheter, säger Anna Trinks.

Sedan 2018 är Nationella kvalitetsregister en del av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. För att stärka samverkan mellan kvalitetsregistren och Nationella programområden i systemet för kunskapsstyrning finns ett gemensamt uppdrag att samverka för utveckling av en mer kunskapsbaserad, säker, personcentrerad, jämlik, tillgänglig och effektiv vård.

Rapport Nationella kvalitetsregister 2020 - 2023 (PDF) Pdf, 626 kB.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.