Publicerad 8 december 2022

Ny vägledning om samkörning och utvidgning av kvalitetsregister

Det finns en ökad efterfrågan på kunskap av juridiken kring samkörning och utvidgning av kvalitetsregister och samkörning med andra register. Därför har nationella stödfunktionen för kvalitetsregister på SKR tagit fram en vägledning inom området.

Vägledningen innehåller ett metodstöd för utvidgning av kvalitetsregister, till exempel sammanslagning av kvalitetsregister. Dessutom finns här en orientering för samkörning av kvalitetsregister med andra slag av register.

De rättsliga förutsättningarna och begränsningarna för samkörning och utvidgning av kvalitetsregister finns beskrivna i en bilaga till denna vägledning för den som vill fördjupa sig i ämnet.

Vägledningen riktar sig till beslutsfattare och registerhållare

Målgruppen för vägledningen är i första hand CPUA-myndigheter, registerhållare, registerstyrgrupper, förvaltningschefer med ansvar för kvalitetsregister och företrädare för registercentrumorganisationen (RCO) respektive kunskapsstyrningssystemet. Regionjurister och dataskyddsombud är också en viktig målgrupp eftersom samkörningar och utvidgningar av kvalitetsregister innefattar en komplex juridisk materia och behandling av känsliga personuppgifter.

Bred samverkan i framtagning av vägledningen

Vägledningen har tagits fram av nationella stödfunktionen för kvalitetsregister på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I arbetet med vägledningen har stödfunktionen inhämtat synpunkter från en referensgrupp som bestått av representanter från RCO, regioner och registerhållare. I den slutliga beredningen har synpunkter även inhämtats från Nätverket för juridik och Nationella Kvalitetsregister vid SKR. I nätverket ingår regionjurister, dataskyddsombud i regioner och verksamhetsföreträdare för Nationella Kvalitetsregister.

Här kan du ladda ner vägledningen

Informationsansvarig

  • Manólis Nymark
    Konsult

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.