Publicerad 27 januari 2023

Överenskommelse sammanhållen, säker och jämlik vård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit en överenskommelse om en sammanhållen, säker och jämlik vård för 2023.

Överenskommelsen omfattar insatser på fem olika områden som alla bidrar till en vård som är mer effektiv, har högre kvalitet och som innebär en bättre upplevelse för patienterna.

Totalt uppgår överenskommelsen för 2023 till 326 miljoner kronor, varav regionerna står för 100 miljoner kronor och staten för 226 miljoner kronor. De största satsningarna rör Nationella Kvalitetsregister och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Tillsammans omfattar de två insatserna 308 miljoner kronor.

De övriga tre områdena är att förbättra antibiotikaanvändningen, strukturerade uppgifter om läkemedel för förbättrad patientsäkerhet samt långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta hälsotillstånd.

Pressmeddelande på skr. se "326 miljoner kronor till säker och jämlik vård"

Överenskommelse sammanhållen, jämlik och säker vård på skr.se

Överenskommelse mellan staten och SKR 2023

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.