Publicerad 13 januari 2022

Ledningsfunktion

Nationella Kvalitetsregisters Ledningsfunktion består av ledamöter från staten, huvudmännen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ordförande och sammankallande för den Nationella Ledningsfunktionen för kvalitetsregister är en representant från huvudmännen. Respektive part nominerar sina ledamöter för en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning i maximalt ytterligare två år.

Ledamöter

Sjukvårdshuvudmännen:

 • Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland
  Ersättare: Rickard Simonsson
 • Pia Lundbom, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
  Ersättare: vakant
 • Gabriella Mueller Prabin, Förvaltningschef Kumla kommun
 • Vakant
  Ersättare: Alf Jönsson

Staten:

 • Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen
  Ersättare: Mona Heurgren
 • Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet

SKR:

 • Fredrik Lennartsson, Avdelningschef Vård och Omsorg, SKR
  Ersättare: Sofia Tullberg, Sektionschef Vård och Omsorg, SKR

Läs vidare

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.