Publicerad 13 september 2021

Samverkansgrupp

Samverkansgruppen är ett beredande organ till ledningsfunktionen
för Nationella Kvalitetsregister.

Samverkansgruppen har bland annat i uppgift att:

 • Samordna samtliga Registercentrumorganisationer (RCO).
 • Tillsätta arbetsgrupper enligt den nationella överenskommelse med staten som finns
  för Nationella Kvalitetsregister.
 • Utveckla bedömningskriterier, principer för ekonomisk fördelning samt uppföljnings systemet.
 • Följa upp registrens följsamhet till uppsatta mål och genomförda aktiviteter samt användning av ekonomiska medel.
 • Stödja de nationella programområdena, inom kunskapsstyrningen. uppdrag att samordna utvecklingen av nationella kvalitetsregister inom sina områden.
 • Omvärldsbevaka samt skapa och säkra lärandeytor inom området för Nationella Kvalitetsregister.

Expertgruppen fungerar som beredande organ till Samverkansgruppen.

Ledamöter

Registercentrumorganisationerna (RCO) samt hälso- och sjukvårdshuvudmännen:

 • Sara Hansson, sektionschef, Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR)
 • Sven Oredsson, direktör, Södra sjukvårdsregionen
 • Arvid Widenlou Nordmark, Registersamordnare RCC

Staten:

 • Anna Bennet Bark, enhetschef vid enheten för statistikservice vid avdelningen för register och statistik, Socialstyrelsen
 • Maria Nilsson, enhetschef för registerforskning, Vetenskapsrådet

Nationella Kvalitetsregister:

 • Bo Norrving, registerhållare, RiksStroke
 • Lars Enochsson, registerhållare, Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi
 • Claes Mangelus, Svenskt Preoperativt Register (SPOR)

Ordförande för Samverkansgruppen:

 • Karin Göransson, samordnare, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister

Läs vidare

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.