Publicerad 22 mars 2022

Avsiktsförklaring för friska arbetsplatser

SKR har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i kommun- och regionsektorn.

Tillsammans kan parterna möta välfärdens utmaningar så att kommuner och regioner både kan skapa välfärd med hög kvalitet och samtidigt ha en hållbar arbetsmiljö för dem som utför arbetet.

Avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i den kommunala sektorn (PDF) Pdf, 127 kB.

I avsiktsförklaringen har parterna kommit överens om att ta initiativ inom tre prioriterade områden.

En kunskapssatsning på friskfaktorer

Parterna är överens om att medarbetares hälsa och engagemang och stolthet över sitt arbete stärks genom satsningar på långtidsfriska arbetsplatser där yrkes- och verksamhetsutveckling är naturliga delar. På så sätt är en medveten och konsekvent satsning på friska arbetsplatser också en medveten åtgärd för kompetensförsörjningen.

Initiativ inom området är bland annat:

  • Digitala utbildningskonferenser om friskfaktorer
  • Stöd för lokalt arbete med friskfaktorer
  • FoU satsning för friskfaktorer på Afa Försäkring

Stärkt dialog och inflytande i enlighet med parternas Avtal för samverkan och arbetsmiljö

En god dialog mellan arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare är en friskfaktor i sig men är också en självklar del i arbetsmiljöarbetet. Parterna i den kommunala sektorn har ambitioner om dialog och inflytande som går utöver det lagstiftningen kräver och har slutit ett centralt Avtal om samverkan och arbetsmiljö, det så kallade Samverkansavtalet.

Parterna tar nu ytterligare initiativ i syfte att understödja lokala parter i arbetet med samverkan, dialog och inflytande.

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

En partsgemensam uppföljning av pandemins påverkan på arbetsmiljöarbete

Effekterna av covid-19-pandemin kommer att påverka arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i den kommunala sektorn under lång tid. Parterna avser att under 2022 initiera ett arbete med att följa upp de kunskapsunderlag om arbetsmiljöarbetet under pandemin som publiceras av olika aktörer. Syftet är att identifiera framgångsfaktorer som grund för ett partsgemensamt agerande vid eventuellt kommande kriser.

Arbetet framåt

Arbetet har nu inletts med att utveckla de olika initiativen i avsiktsförklaringen. Ytterligare information, aktiviteter och stödmaterial kommer att publiceras löpande på denna sida.

Parterna har under många år byggt upp stödstrukturer för arbetsmiljöarbetet i den kommun- och regionsektorn som kommer att vara viktiga i förverkligandet av avsiktsförklaringen.

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Suntarbetsliv

Jobba med friskfaktorer – 8 säkra sätt

Afa Försäkring FoU-projekt

Afa Försäkrings satsning på forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa

Afa Försäkring FoU-projekt

Afa Försäkrings Regionala dagar

Afa Försäkrings Regionala dagar för kommuner och regioner vänder sig till dig som arbetar med försäkrings-, arbetsmiljö- eller personalfrågor och du kan vara chef, ha direkt personalansvar, vara förtroendevald, skyddsombud eller liknande.

Afa Försäkrings regionala dagar

Välfärdens arbetsmiljöråd (AMR)

Välfärdens arbetsmiljöråd (AMR) är en partsarena för strategiska arbetsmiljö- och samverkansfrågor inom den kommunala sektorn.

Välfärdens arbetsmiljöråd (AMR)

SKR:s arbete med arbetsmiljö

SKR stödjer kommuner och regioner i frågor om arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap, arbetsorganisation och rehabilitering.

Prioritera arbetsmiljöarbetet

SKR:s arbete med arbetsmiljö

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Folkesson
    Utredare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.