Publicerad 22 mars 2021

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, kompetensförsörjning

En bedömning av rekryteringsbehoven på tio års sikt visar att det behövs många nya medarbetare i kommuner och regioner, om inga förändringar görs i arbetssätt och organisation.

Rekryteringsbehovet påverkas av förändringar i demografin, konjunkturförändringar, rörligheten på arbetsmarknaden och politiska beslut. Men det finns mycket som arbetsgivarna själva gör och kan göra för att möta utmaningen. Några sådana åtgärder är att använda kompetens på rätt sätt, prioritera arbetsmiljöarbetet, rekrytera bredare samt öka heltidsarbetet.

Strategier för att möta kompetensutmaningen

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. En välfungerande förskola, skola, äldreomsorg, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik angår oss alla – som elever och föräldrar, som brukare, patienter, och anhöriga samt som medborgare och skattebetalare. För att klara kompetensförsörjningen behöver kommuner och regioner fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Möt välfärdens kompetensutmaning - rekryteringsrapport 2020

Sveriges Viktigaste Jobb

Sveriges Viktigaste Jobb är en satsning som i första hand vänder sig till medlemmar. Syftet är att öka kunskapen om och intresset för välfärdsjobben och för kommuner och regioner som attraktiva arbetsgivare.

Satsningen ska bidra till en ökad stolthet över det arbete som varje dag utförs inom välfärden. I satsningen ingår att ta fram och sprida prognoser, fakta, statistik och analyser av välfärdssektorns utmaningar. Den ska också förse medlemmarna - kommuner och regioner - med verktyg och stöd i arbetet med att möta kompetensutmaningen och bygga sina arbetsgivarvarumärken.

Sveriges Viktigaste Jobb

Publikationer

Informationsansvarig

  • Bodil Umegård
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR