Publicerad 11 mars 2021

Pensionsavtal förtroendevalda

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

OPF-KL18

OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, regionen eller kommunalförbundet.

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKL:s styrelse 20 oktober 2013.

I OPF-KL18 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser tillförts.

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18 (PDF) Pdf, 167 kB.

Kommentar till Förslag till förtroendevaldas omställning och pension OPF-KL18 (PDF) Pdf, 164 kB.

OPF-KL14

OPF-KL tillämpas på förtroendevalda som nytillträdit ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Bestämmelserna innehåller inte samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda.

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

Innehållet är bland annat en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt.

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL14 (PDF) Pdf, 35 kB.

Bilaga OPF-KL (PDF) Pdf, 21 kB.

Kommentar till OPF-KL14 (PDF) Pdf, 63 kB.

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda – PBF

Förslag till pensionsbestämmelser för förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner.

PBF kommuner (PDF) Pdf, 54 kB.

PBF landsting och regioner (PDF) Pdf, 247 kB.

PBF reglementet är en modell som kommuner och landsting kan välja att använda om respektive fullmäktigeförsamling väljer att göra det. Det blir då ett avtal mellan den förtroendevalde och dess kommun eller landsting.

Det är inte ett avtal som förhandlas mellan SKL och förtroendevalda, eller mellan SKL och kommuner eller landsting. Det är inte tvingande och kan förändras lokalt om fullmäktige väljer detta.

PBF reglementet uppdaterades senast 2001 (för att kunna träda i kraft 2003).

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef