Publicerad 3 februari 2023

Stödmaterial, samverkansavtalet

Kommunernas och regionernas arbetsmiljöråds målsättning är att alla kommuner och regioner ska ha ett samverkansavtal och leva samverkan med de möjligheter som avtalet ger.

Centrala parter har därför tagit fram underlag och verktyg som stöd för parterna i kommuner och regioner som vill revidera sina befintliga avtal, skriva ett nytt eller önskar utveckla sin samverkansprocess och organisation.

Presentation av samverkansavtalet (PDF) Pdf, 1 MB.

Vägledning för nytt eller utvärdering av samverkansavtal

Dessa vägledningar är partsgemensamt framtagna och kan användas av central samverkansgrupp i samband med tecknande av nytt samverkansavtal, respektive vid utvärdering av befintligt samverkansavtal.

Partsgemensam vägledning för tecknande av nytt samverkansavtal (PDF) Pdf, 263 kB.

Partsgemensam vägledning för utvärdering av samverkansavtal (PDF) Pdf, 324 kB.

Parternas stödteam för samverkan

Välfärdens Arbetsmiljöråd har ett stödteam för stöd, utveckling och rådgivning av er lokala samverkan. Stödteamet agerar på de förfrågningar som är partsgemensamma, där både fackliga representanter och arbetsgivare medverkar lokalt.

Stödteamet har uppdraget att vägleda när:

  • Lokala parter vill utveckla sin samverkansprocess och samverkansorganisation.
  • Lokala parter ska skriva ett helt nytt samverkansavtal eller revidera ett befintligt.
  • Relationen mellan lokala parter är ansträngd.

Om du är arbetsgivare och önskar stöd av teamet, skicka ett meddelande till SKR:s kontaktcenter. Är du facklig företrädare, tar du kontakt med ditt fackförbunds centrala kansli.

Kontakta SKR:s kontaktcenter

Partsgemensamt frågeverktyg

Detta frågeverktyg kan användas av centrala samverkansgrupper på lokal nivå i syfte att utveckla samverkan. Frågorna i verktyget berör nulägesanalys, önskad målbild och hur lokala parter når denna målbild.

Partsgemensamt frågeverktyg (PDF) Pdf, 128 kB.

Presentation för lokala parter

Denna presentation är framtagen för lokala parter och ska fungera som stöd vid information om samverkan och dialog kring samverkan.

Presentation av Samverkansavtalet för lokala parter (PDF) Pdf, 3 MB.

Denna presentation innehåller anteckningar till stöd vid presentation för dig som ska informera om samverkansavtalet lokalt.

Presentation av Samverkansavtalet med anteckningar (PDF) Pdf, 3 MB.

Behöver du väcka intresse för samverkan i din egna organisation? Här finns en film på en minut som du kan använda. Filmen är framtagen av Kommunernas och Regionernas Arbetsmiljöråd.

Lärande exmpel

I Region Dalarna satsar de på samverkan. Mitt under pandemin tog de fram ett samverkansavtal.

Så tog de fram ett eget samverkansavtal, Suntarbetsliv

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef