Publicerad 16 november 2021

Valfrihetssystem i kommuner, beslutsläget 2021

SKR sammanställer två gånger per år en översikt av beslutsläget i införandet av Lag om valfrihetssystem, LOV, i Sveriges kommuner. Senaste uppgifterna är hämtade till och med oktober 2021.

Fortsatt små förändringar under 2021 gällande LOV för kommuner. Utvecklingen mellan 2020 och 2021 visar att ytterligare tre kommuner har valfrihetssystem. Två av dessa kommuner, Skurup och Sigtuna, har tidigare valt att avveckla valfrihetssystem inom hemtjänst men har nu valfrihetssystem inom andra områden.

Det finns ett antal kommuner som utreder möjligheten att anpassa valfrihetssystem inom lag om offentlig upphandling (LOU) istället för att ha valfrihetssystem enligt LOV.

Utförare inom hemtjänst

Där valfrihetssystem införs sker det vanligtvis inom hemtjänsten. När LOV infördes 2009 ökade antalet privata utförare som drev verksamhet inom hemtjänst kraftigt, vilket sannolikt var en effekt av grundtanken med valfrihetssystemet.

Under senare år syns en kontinuerlig minskning av antalet externa aktörer inom LOV-marknaden. Kommunerna har arbetat mycket med avtalsuppföljningar och granskningar. Samtidigt som tillståndsgivning från IVO och en stram ekonomisk situation i kommunerna är troliga anledningar till denna förändring.

Kommuner som har avslutat sina LOV-system har primärt angivit att det varit få brukare som valt en privat utförare, eller att få företag valt att etablera sig i kommunen.

Kommuner med fungerande valfrihetssystem enligt LOV har valt att införa system inom fler verksamhetsområden. Särskilt boende för äldre är det området som ökat mest senaste åren.

Utveckling och trend LOV 2010-2021

Tjänsteområden med LOV

Karta LOV i kommuner 2021

  • 163 kommuner har infört LOV - anges med grön färg i kartan
  • 113 kommuner har ej haft LOV - anges med grå färg i kartan
  • 14 kommuner har avslutat LOV - anges med gul färg i kartan

Källa: Statistiken för innehållet på denna sida har hämtats från valfrihetswebben, Upphandlingsmyndigheten.

Valfrihetswebben: annonser för valfrihetssystem

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR