Publicerad 19 september 2022

Motverka välfärdsbrottslighet

SKR:s arbete syftar till att använda den kompetens som finns i kommuner och regioner samt öka medvetenheten kring problematiken. Välfärdsbrottslighet finns inom hela välfärdssystemet.

Med välfärdsbrottslighet menar SKR i detta sammanhang när en extern aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning.

Välfärdsbrottslighet har särskilt uppmärksammats inom områden som hemtjänst och assistans. Oegentligheter har även konstaterats inom flera kommunala områden som till exempel:

 • inom området för bidrag
 • oriktiga fakturor från privata utförare
 • bygg- och transport
 • osant intygande om funktionstillstånd
 • falska sjukintyg, falska identiteter, och andra intygsbrott.

Det kan låta enkelt att hitta fusket, men det är inte alltid så självklart att vi har utrymme och kunskap att förebygga, leta och agera – för detta krävs tid, engagemang, stöd och en struktur i organisationen. Det är viktigt att uppmärksamma otillbörlig påverkan som ofta förekommer i samband med välfärdsbrottslighet.

Fusk och oegentligheter - exempel från verkligheten

SKR har tillsammans med medlemmar i ett nätverk tagit fram en animerad film som är tänkt att vara en så kallad ”ögonöppnare” kring välfärdsbrottslighet. Vi vill också inspirera kommuner och regioner i deras fortsatta arbete med att Förebygga-Leta-Agera. Filmen kan också vara ett diskussionsunderlag i syfte att fortsätta det förebyggande arbetet med att begränsa välfärdsbrottslighet. Den är 4 minuter och 38 sekunder lång.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Christina Kiernan
  Handläggare
 • Lotta Ricklander
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR