Publicerad 15 september 2021

Revisorerna anlitar sakkunniga

Revisorernas granskning genomförs av sakkunniga som revisorerna ska anlita. En sakkunnig är en yrkesrevisor eller annan expert inom kommunala verksamheter. Revisorerna och de sakkunniga utgör tillsammans Revisionen.

Revisorer, lekmannarevisorer anlitar sakkunniga

Tillför professionell kompetens

Revisorerna ska enligt kommunallagen biträdas av sakkunniga, som de själva väljer och anlitar. Genom de sakkunnigas professionella kompetens tillsammans med de förtroendevaldas kunskap skapas en grund för en oberoende och kvalitativ granskning.

Sakkunniga anlitas på olika sätt, främst genom upphandling från marknaden. Vissa kommuner och regioner har också egna anställda sakkunniga.

Krav på de sakkunniga

En sakkunnig är en yrkesrevisor eller annan expert inom kommunala verksamheter. De sakkunniga ska ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av kommunal verksamhet och revision. Sakkunniga ska tillämpa god revisions­sed i kommunal verksamhet.

SKYREV är branschföreningen för kommunala yrkesrevisorer, som de också certifierar. SKYREV har etiska regler för sakkunnigas oberoende samt objektivitet en rekommendation för hur sakkunniga ska pröva sitt oberoende inför ett revisionsuppdrag.

Auktoriserade/godkända revisorer kan också vara sakkunniga. De är organiserade genom branschföreningen FAR (tidigare Föreningen auktoriserade revisorer).

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR