Publicerad 9 november 2021

Fem förslag för utveckling av lekmannarevisionen

SKR publicerar idag en rapport om lekmannarevisionen i kommunala aktiebolag. I rapporten redovisas fem förslag på områden som behöver stärkas för att lekmannarevisionen ska kunna utvecklas positivt och skapa större nytta för bolag och ägare.

Fem förslag för utveckling av lekmannarevisionen

– Sedan över tjugo år tillbaka är det obligatoriskt för helägda kommunala aktiebolag att utse minst en lekmannarevisor som ska granska verksamheten i bolaget, vi vet dock att den här typen av revision haltar på flera håll, och det blir för lite granskning, menar Lotta Ricklander, handläggare på SKR.

Förutsättningarna, i form av tydliga principer för finansiering, utbildning och arbetsrutiner behöver stärkas. Även samspelet med bolagets auktoriserade revisor och med den övriga revisionen i kommunen behöver tydliggöras.

Lekmannarevisionen finns för att skapa legitimitet och förtroende för den växande del av den kommunala sektorn som bedrivs i aktiebolag. En väl fungerande lekmannarevision är en viktig del i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin.

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR