Publicerad 11 april 2024

Barnets rättigheter

De flesta verksamheter som barn och unga kommer i kontakt med finns i landets kommuner och regioner. SKR arbetar aktivt för att stödja arbetet med att stärka barnets rättigheter.

SKR ger stöd till kommuner och regioner genom bland annat utbildningar, handledning, enskild rådgivning och att hålla ihop olika nätverk som arbetar med barnets rättigheter. Det finns även stödjande material och lärande exempel att ta del av.

Utbildningar och seminarier

Återkommande utbildningar som erbjuds är:

 1. Grundutbildning barnets rättigheter för tjänstemän (halvdag)
 2. Grundutbildning barnets rättigheter för förtroendevalda (halvdag)
 3. Utbildning till barnrättsstrateg (fyra dagar)

Seminarium som erbjuds löpande inom olika sakområden:

 1. Barnrättsperspektiv inom förskola/skola
 2. Barnrättsperspektiv inom socialtjänst
 3. Barnrättsperspektiv inom hälso-och sjukvården samt tandvården
 4. Barnrättsperspektiv inom fysisk planering (samhällsplanering)
 5. Barnrättsperspektiv i övergripande strukturer och riktlinjer
 6. Barnrättsperspektiv i barn och ungas delaktighet
 7. Barnrättsperspektiv inom kulturverksamhet
 8. Genomförande av barnkonsekvensanalys/bedömning av barnets bästa

SKR arrangerar även utbildningar på uppdrag. Det kan vara grundutbildningar men även fördjupande utbildningar enligt överenskommelse. Kontakta SKR nedan.

Utbildningar barnets rättigheter

En del av flera mänskliga rättigheter

SKR:s verktyg Prisma kopplar ihop artiklar i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen med de jämställdhetspolitiska målen, de folkhälsopolitiska målområdena och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Prisma

Lärande exempel

Nyhetsbrev

Publikationer

Informationsansvarig

 • Marie Lundin Karphammar
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.