Publicerad 15 mars 2021

Jämställd sjukskrivning

Jämställdhetsperspektivet är en viktig del i kvalitetsarbetet med sjukskrivningar och rehabilitering.

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat för både kvinnor och män. Sjukfrånvaron är högst bland kvinnor, där den också har ökat mest. Ökningen beror framförallt psykisk ohälsa, som idag är den vanligaste sjukskrivningsorsaken för både kvinnor och män.

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse för att förebygga eller förkorta sjukskrivning och främja kvinnors och mäns återgång i arbete.

Från och med 2017 ingår jämställdhetsperspektivet i samtliga villkorsområden i överenskommelsen.

Så här stöder SKR jämställd sjukskrivning och rehabilitering

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.