Publicerad 15 mars 2021

Kvinnor som toppolitiker

Kommuner och regioner styrs av 36 000 förtroendevalda kvinnor och män. Könsfördelningen i fullmäktige och nämnder är de politiska partiernas ansvar, men SKR arbetar på olika sätt för att stödja kvinnor som är toppolitiker.

SKR stödjer kvinnor i uppdraget som politiska ledare genom att stärka det politiska
ledarskapet och fördjupa kunskaperna om uppdraget att styra och leda en kommun eller en region.

SKR erbjuder bland annat ett ledarprogram, nätverk och mentorprogram gemensamt för både kvinnor och män. Vi har en årlig exklusiv dag för toppolitiker som är kvinnor där vi skapar ny erfarenhetskunskap.

Genom ett internationellt ledarprogram får toppolitiker möjlighet att stärka sitt eget ledarskap i rollen som mentorer åt kvinnliga politiker i andra länder. SKR vill bidra till att stärka demokratin samt att öka kunskapen om välfärd och politiskt ledarskap både för deltagare och mentorer.

SKR:s stöd till kvinnor i politiken

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.