Publicerad 28 juni 2021

Framgångsfaktorer, kommuner

Vad behövs för att kommuners kvinnofridsarbete ska vara framgångsrikt och långsiktigt hållbart? SKR har identifierat fem framgångsfaktorer.

  • Många vägar in
  • Direkt och adekvat stöd och hjälp
  • Integrera kvinnofridsarbetet i ordinarie strukturer
  • Samverkan med andra samhällsaktörer
  • Nationellt stöd

Faktorerna beskrivs i SKR:s rapport ”Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet – en undersökning av utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer i kommuner”. Rapporten ger en fördjupad analys av kvinnofridsarbetet i åtta kommuner som lyckats bättre än andra enligt Öppna jämförelser 2015 – Stöd till brottsoffer. Rapporten pekar också på framtida utvecklingsområden och ger konkreta tips vad du som strateg, förtroendevald och förvaltningschef kan göra.

Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR