Publicerad 16 maj 2023

Poddavsnitt #104 Medborgardialog för funktionshinderpolitik

I dagens avsnitt i Demokratiresan får du lyssna till Vänersborgs kommun. De har i sitt arbete med att införa medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt valt att göra en pilotsatsning inom funktionshinderområdet.

– Först gjorde vi en målgruppsanalys. Den visade vilka vi har kontakt med, vilka vi inte har kontakt med och vilka vi skulle kunna nå fram till samt vilka kanaler vi har för att nå ut till olika grupper. Det var bra att göra detta tidigt i processen, analysen visade att vi behövde bjuda in bredare, säger Erica Johansson.

Det var viktigt att vara så förberedda som möjligt och att vara tillgängliga, men det är jättesvårt. Inför själva dialogtillfällena tog vi fram allt material i så lättillgänglig text som möjligt och även ett bildstöd, vilket var ett bra stöd vid diskussioner.

Det som jag verkligen tar med mig i detta arbete, utifrån mitt uppdrag, är att alla sa att de ville vara med igen om vi planerade något likande oavsett vad dialogen skulle handla om. Det är ett jättebra kvitto på att deltagarna upplevde det som positivt att delta, framhåller Erica Johansson.

Avsnittet finns där poddar finns.

#104 Medborgardialog för funktionshinderpolitik

Medverkande

Medverkande: Erica Johansson, utvecklingsledare Vänersborgs kommun, Ulrika Stöök, utvecklingsledare, SKR

Samtalsledare, Anders Nordh, SKR

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.