Publicerad 18 augusti 2022

Samverkan för uthållig demokrati

SKR och regeringen ingått en överenskommelse. Den svenska demokratin firar 100 år vilket uppmärksammas i hela landet. SKR genomför aktiviteter i syfte att stärka förutsättningarna för deltagande och delaktighet under 2021-2022.

Demokratin firar 100 år - därför har en överenskommelse tecknats

I filmen berättar SKR:s ordförande Anders Knape och före detta Kultur- och demokratiminister Amanda Lind om varför överenskommelsen (ÖK) har tecknats mellan SKR och regeringen där målsättningen med ÖK att uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.

Den svenska demokratin står på en stabil grund med starkt stöd i befolkningen, högt valdeltagande och välfungerande rättssäkra institutioner. Men demokratin kan aldrig tas för given och har utmaningar som ett demokratiskt utanförskap där människor varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin, ett hårdnat debattklimat med förändrade förutsättningar för det demokratiska samtalet och mer synliga antidemokratiska aktörer som använder sitt våldskapital för att skrämma till tystnad. Filmen är 3 minuter och 7 sekunder lång.

SKR har delat ut en Demokratiutmärkelse 2022

Under 2021 har högstadieskolor och gymnasier utarbetat och skickat in förslag till SKR på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden. En Demokratiutmärkelse för skolklasser delades ut på Demokratidagen 2022.

Demokratiutmärkelse för skolklasser

Regionala konferenser har skett under 2021

SKR har under 2021 samlat ett stort antal företrädare från kommuner, regioner samt aktörer inom civila samhället till konferenser, för att diskutera hur vi tillsammans kan uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.

Vid konferensen har den senaste kunskapen kring forskning om strategier och metoder presenterats, vilken kan användas för att utveckla och stärka demokratin lokalt och regionalt. Tillsammans med kommuner och regioner har SKR också fört dialoger om tankar, idéer om en fortsatt utveckling av demokratin.

En slutkonferens planeras till december 2022.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR