Publicerad 1 mars 2023

Kurser och aktiviteter för nya förtroendevalda

Schemalagda och bokningsbara utbildningar, kurser, seminarier och konferenser för nya förtroendevalda. SKR ger även uppdragsutbildningar som kan anpassas på olika sätt.

SKR erbjuder ett stort och väl använt utbud av utbildningar, seminarier och andra typer av evenemang. Här visas ett urval som passar särskilt bra för nya förtroendevalda.

Utbildningar, kurser, program

Utbildningar och kurser för förtroendevalda som går att anmäla sig till.

 • Toppledarprogrammet – ett ledarskapsprogram för högre chefer

  SKR:s ledarprogram syftar till att stärka deltagaren i att klara välfärdsuppdraget genom att tolka och hantera utmaningar på olika systemnivåer och genom det egna ledarskapet. Samtidigt ges möjlighet att bygga ett värdefullt nätverk med andra chefer.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar kan på olika sätt anpassas efter beställarens behov.

 • Grundlagarna för nyvalda politiker 2023

  Vi går igenom kommunallagen, lagen om offentlig upphandling och regelverken för att förebygga korruption. En grund att stå på för den kommunala verksamheten och vid handläggning och beslutsfattande i fullmäktige och nämnder.
 • Kommunalrätt för nyvalda politiker – på plats i din kommun eller region

  Syftet är att ge kunskap kring de grundläggande reglerna för den kommunala verksamheten och en grund att stå på vid handläggning och beslutsfattande i fullmäktige och nämnder.
 • Stärk fullmäktige – en grundutbildning

  För att de folkvalda så snart som möjligt ska få kunskap om sitt uppdrag efter valet 2022 har SKR tagit fram en grundutbildning för fullmäktigeförsamlingar med fokus på att stärka fullmäktige och de folkvalda. SKR genomför den lokalt på plats i respektive kommun eller region.
 • Toppolitikerprogrammet

  Ett ledarprogram för dig som är kommunstyrelse- eller regionstyrelse ordförande, oppositionsråd eller heltidsarvoderat råd. SKR:s fokus är att stärka ditt uppdrag att styra och leda en kommun eller en region.

Seminarier

Bokningsbara seminarier med nyvalda som målgrupp.

Just nu finns inga seminarier med nyvalda som målgrupp som är öppna för anmälan.

Fler evenemang

SKR fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. En del av denna verksamhet är att utöver utbildningar arrangera och delta i mängder av konferenser, seminarier och andra evenemang.

Se samtliga evenemang

Informationsansvarig

 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare
 • Lena Lindgren
  Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.