Publicerad 30 mars 2022

Webbinarium om Risker och konsekvenser av hot och hat – skillnad mellan kvinnor och män i politiken

SKR har genom en djupanalys av data från bland annat Politisk trygghetsundersökningen studerat skillnader i hot och hat mot förtroendevalda vad gäller risken att utsättas.

Analysen visar betydliga skillnader vad avser risk och konsekvenser. Borås stad berättar om deras arbete för att möta hot och hat mot förtroendevalda, men också hur de bygger systematik med bland annat att identifiera otillåten påverkan.

Medverkande

  • Edith Ringmar af Forselles, statistiker, SKR
  • Magnus Jacobsson, handläggare, SKR
  • Peder Englund, avdelningschef Centrum för kunskap och Säkerhet (CKS), Borås stad

Filmen är en timme och 34 sekunder långt.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR