Publicerad 24 november 2023

Nätverk om hållbarhetsredovisning i kommunala bolag

SKR har startat upp ett tidsbegränsat kunskapshöjande nätverk om hållbarhetsredovisning i kommunala bolag. Nätverket omfattar månadsvisa digitala träffar med föreläsningar och faktainnehåll, med start i början av oktober 2023 och avslut i februari 2024.

EU:s direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, kommer framöver att beröra många kommunala aktiebolag och bolagskoncerner. Direktivet beskrivs som ett stort kliv bland annat eftersom hållbarhetsinformation integreras i årsredovisningen och ska finnas i förvaltningsberättelsen och även granskas av revisorer. SKR startar med anledning av detta ett kompetenshöjande nätverk för kommuner, regioner och kommunala bolag.

Dessa är berörda av CSRD

Stora företag och koncerner, som inte är företag av allmänt intresse, ska tillämpa de nya reglerna för redovisningsåret 2025 (det vill säga årsbokslut som görs våren 2026).

CSRD gäller för företag och koncerner som på balansdagen uppfyller åtminstone två av följande tre kriterier:

 • Balansomslutning: 20 miljoner EUR.
 • Nettoomsättning: 40 miljoner EUR.
 • Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret: 250.

Målgrupp, upplägg

Deltagare kan vara verksamma inom ett kommunalt eller regionalt aktiebolag eller på koncernnivå. Deltagandet ska vara förankrat genom beslut av antingen kommunstyrelse, regionstyrelse, bolagsstyrelse, ekonomidirektör eller en kommun- eller regiondirektör. Max tre deltagare (personer) per bolagskoncern.

Nätverket omfattar månadsvisa digitala träffar med föreläsningar och faktainnehåll. Start beräknas till början av oktober 2023 och avslut i februari 2024.

Frågor som kommer att belysas är bland annat:

 • Vad omfattar de nya regelverken och de standards som finns?
 • Vilka kompetenser och arbetssätt behöver bolag eller kommuner och regioner utveckla?
 • Hur ser revisorerna som ska granska årsredovisningen på sitt nya uppdrag?

Deltagandet är kostnadsfritt.

Intresseanmälan

SKR har november 2023 öppnat upp för nya medlemmar till nätverket. Fyll i nedan intresseanmälan.

Mitt ärende * (obligatorisk)
Mitt ärendeLäs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Eklöf
  Handläggare
 • Hans Stark
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.