Publicerad 6 mars 2024

Lokala självstyret, historisk tillbakablick

Det kommunala självstyret är ofta äldre än staten. SKR vill bland annat öka kunskapen om den kommunala självstyrelsen. Därför har SKR bett Gunnar Wetterberg, historiker och författare, att berätta om det lokala självstyrets historia med start från medeltiden fram till nu.

Självstyret är en finurlig uppfinning

I podcasten Demokratiresan kan du i ett poddavsnitt lyssna till Gunnar Wetterberg, historiker och författare, som ger en historisk återblick på det lokala självstyret med start i medeltiden. Tillsammans med programledaren samtalar Gunnar kring utvecklingen, den svenska modellens finesser. Gunnar ger fler motiv för ett fortsatt lokalt självstyre.

Poddavsnitt om Det lokala självstyret – en finurlig uppfinning

Demokratins villkor och förutsättningar

Gunnar Wetterberg ger en historisk beskrivning av självstyret, om folkbildningen, den kommunala rösträtten och demokratins genombrott i Sverige. Titta, lyssna och njut!

Filmen är ett utdrag ur ett seminarium om självstyre och är 26 minuter och 2 sekunder lång.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.