Publicerad 12 april 2022

Kommuner och regioner blir granskade i sitt informationsansvar enligt LOV

Kommuner och regioner ska informera invånarna, brukare, patienter med fler om vilka utförare som finns att välja mellan. Konkurrensverket gör nu en granskning av ett antal myndigheter för att se om de lever upp till sitt ansvar enligt lag om valfrihetssystem (LOV) att informera.

Att kommunen eller regionen ger information är en förutsättning för att den enskilde ska kunna göra ett informerat och rationellt val. Informationen kan beskriva utförarens utbud av tjänster och kompetens, men bör också kompletteras med information om utförarens uppnådda resultat. Information om utförarens resultat i förhållande till andra utförare är en förutsättning för att uppnå effekt av den kvalitetsdrivande konkurrens som angavs som ett av motiven bakom valfrihetsreformen.

Konkurrensverket granskar hur upphandlande myndigheter uppfyller informationsansvaret

Konkurrensverket skriver på sin webbplats att de vill verka för att användningen av lagen blir korrekt och enhetlig och att kommuner och regioner uppfyller sitt informationsansvar. Granskningen omfattar valfrihetssystem både inom kommunal omsorg och hälso-och sjukvård. Om Konkurrensverket öppnar ett ärende kan det leda till ett tillsynsbeslut med kritik mot ansvarig kommun eller region.

Källa: Konkurrensverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR