Publicerad 26 maj 2023

Resultat servicemätning 2022

Sex av tio invånare som har besvarat enkäten ger högsta betyg för bemötande och tydlighet. De som har haft kontakt med kommunen via telefon upplever att det inte alltid är enkelt att få hjälp med sin fråga.

Bra betyg på bemötande och tydlighet

Generellt visar servicemätningens första omgång på goda resultat. Av respondenterna har 64 procent gett högsta betyg på bemötande i telefoni och 62 procent på tydlighet i kommunikation via e-post. Kommunernas sammanvägda snittbetyg för bemötande i telefoni är 82,1. För tydlighet via e-post är totalsnittet 81,6.

Resultaten visar att

  • Över 80 procent av invånarna som har svarat på enkäten är mycket nöjda med bemötandet när de kontaktar kommunen via telefon.
  • Kommuner inom gruppen lågpendlings- och landsbygdskommuner får högst resultat i årets undersökning.
  • 15 000 enkätsvar samlats in från invånare som har kontaktat de deltagande kommunerna.
  • 8000 fritextkommentarer har också samlats in och analyserats.

Fördjupande resultatsammanställningar

Bemötande via telefon och tydlighet via e-post

Svar via telefoni och e-post

Resultat för olika kommungrupper

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maria Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.