Publicerad 2 september 2022

Kravsorteraren - planera och prioritera krav på enhetsnivå

Kravsorteraren är ett enkelt verktyg utvecklat som stöd för kommuner och regioners arbete med uppföljning på enhetsnivå. Det kan underlätta strukturering och analys i systematiskt uppföljningsarbete.

  • Kravsorteraren ger dig stöd att systematisera och prioritera uppföljningsarbetet, samt
  • ger dig möjlighet att visuellt bedöma hur enheten eller kravet och målet uppfyllts.

Verktyget Kravsorteraren (Exel) Excel, 89 kB.

Användarguide för verktyget kravsorteraren

Om kravsorteraren

Kravsorteraren är en makroaktiverad Excelfil. Verktyget beskrivs i användarguiden som är till stor hjälp för dig när du använder verktyget för första gången.
När du öppnar verktyget är det tomt och du fyller i det med uppgifter på dina krav, dina enheter och utförare som ska följas upp. Du väljer själv perspektiv, om du i första hand fokuserar på enhetens resultat, eller tematiskt med fokus på hur enheterna bidra till att uppfylla kravet eller målet.

Krav ska följas upp och utvärderas

Merparten av välfärden utförs i egen regi men många utförare bidrar också som utförare inom vård, skola och omsorg. Oavsett vem som driver verksamheten ska de krav som ställts följas upp och utvärderas. Uppföljningen har flera syften. Den ska säkerställa att de krav som ställts är uppfyllda:

  1. kvalificeringskraven på privata leverantörer,
  2. verksamhetsanknutna krav (särskilda kontraktsvillkor),
  3. måluppfyllelse för ställda resultatmått inom olika kvalitetsområden.

Dessutom ska uppföljningen också stödja verksamhetens eget förbättrings- och utvecklingsarbete.

Så här använder du kravsorteraren

I en film visar vi dig kort hur du använder verktyget kravsorteraren.

Filmen är 2 minuter och 5 sekunder lång. Den är textad men inte syntolkad. Om du behöver stöd vänligen kontakta oss.

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.