Publicerad 16 november 2022

Förtroendevalda som är kvinnor

SKR stödjer särskilt ledande förtroendevalda som är kvinnor i deras uppdrag som politiska ledare. Syftet är att bidra till ökat eller bibehålla antalet kvinnor på ledande politiska positioner.

SKR:s stöd omfattar olika aktiviteter inom ledarprogram, nätverk och mentorprogram. Programmen är gemensamma för både kvinnor och män och fokuserar på tre delar i ledarskapet:

  • Att stärka demokratin.
  • Att skapa genomslag och resultat.
  • Ett hållbart ledarskap.

Aktiviteter riktade till kvinnor i ledande positioner

Nätverk för ledande förtroendevalda som är kvinnor

Nätverket startar upp den 31 mars 2023 och pågår till och med 30 juni 2023. Sista anmälningsdag är 1 mars 2023. Syftet är att dela erfarenheter, lära mer om uppdraget och coacha varandra. Du är välkommen att delta.

Anmälan till Nätverk för kvinnor som är politiska ledare

Att vara mentor i ett internationellt ledarprogram

SKR medverkar i ett internationellt ledarprogram för kvinnor i samarbete med Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. Förtroendevalda kvinnor i ledande positioner från kommuner och regioner är mentorer till kvinnor i andra länder som deltar i programmet.

Mentorer i det internationella ledarprogrammet

Förebyggande arbete mot hot, hat och våld

SKR arbetar även för att utveckla det förebyggande arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevalda. Kvinnor är extra utsatta och betalar ett högre pris för makten, vilket är ett hot mot jämställdheten.

Hot mot politiker - hot mot jämställdhet

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR