Publicerad 16 november 2022

Kvinnor som är politiska ledare, digitalt nätverk

Nätverket träffas 2 timmar varannan månad och delar erfarenheter om uppdraget som ledande förtroendevald i din kommun eller region. Du får även coaching och stöd i ditt ledarskap.

Anmälan

Sista dag för anmälan är 1 mars 2023.

Anmälan: nätverk för ledande förtroendevalda som är kvinnor

Datum, tid och kostnad

  • Nätverket pågår under tiden 31 mars 2023 – 30 juni 2024
  • De digitala träffarna genomförs klockan 10.00 – 12.00.
  • 2 000 kronor för hela tidsperioden.

Innehåll

Tidigare nätverk berättar om styrkan att mötas tvärpolitiskt och som kollegor samt att gruppen gav mycket stöd och utveckling. I nätverket delar vi erfarenheter, coaching, utveckling och inspiration. Genom att bygga tillit och lärande skapas en tillitsfull grupp och i det byggs utveckling.

Målgrupp

Kommunstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderade råd.

Nätverksansvarig

Lena Lindgren, projektledare för politiskt ledarskap, SKR, är ansvarig för mötena.

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR